Onderwijs

De leerlingen worden ingedeeld in groepen op basis van hun leeftijd. De groepsindeling per locatie is afhankelijk van het aantal leerlingen en hun leeftijden. Binnen de hoofdgroepen wordt zo veel mogelijk gedifferentieerd naar taalbeheersing. Uitwisseling, wederzijdse hulp en gezelligheid zijn belangrijk in het onderwijs.


Alle leerkrachten zijn ofwel bevoegd via een Nederlandstalige onderwijsinstelling, of hebben dispensatie gekregen van de Nederlandse Inspecteur Buitenland voor het Basisonderwijs. 

Het curriculum is bepaald in het DSSoCal-Schoolplan.


De jongste kinderen, de "kleuters" (pre-K en K, groep 1 en 2 in het Nederlandse onderwijs), hebben meestal nog geen grote spreekvaardigheid in het Nederlands. In deze groep liggen de accenten op spelend en ontdekkend leren (door veel verschillend ontwikkelingsmateriaal, bewegings- en expressieactiviteit, zingen, enz.), het uitbreiden van de woordenschat, en het stimuleren en uitbreiden van de spreek- en luistervaardigheid. Met het leesonderwijs wordt pas begonnen als de leerling een stevige basisvaardigheid voor lezen in het Engels heeft, om verwarring te voorkomen.

In de volgende groepen 3 t/m 8 komen de vier taalspecten: luisteren en spreken, lezen en schrijven, alle aan bod. Het mondelinge taalgebruik heeft daarbij eerste prioriteit. Dat betekent dat voor de kinderen die het Nederlands minder goed beheersen meer aandacht zal worden besteed aan het uitbreiden van de actieve woordenschat en de spreekvaardigheid, bij kinderen die het Nederlands redelijk tot goed beheersen daarnaast ook uitgebreid aan schriftelijke taalvaardigheden.

De leerlingen die geen Nederlands verstaan en spreken (de zg. beginners) worden soms geïntegreerd, afhankelijk van de mogelijkheden. Jongere beginners (groep 1 en 2) worden altijd geïntegreerd.


Alle groepen gebruiken professionele, moderne methoden voor Nederlandstalig onderwijs.

Ook de Nederlandse en Vlaamse cultuur komt aan bod in thematisch cultuur-onderwijs en rondom activiteiten zoals de viering van speciale evenementen en feestdagen.


De DSSoCal-leerkrachten geven een kleine hoeveelheid huiswerk. Natuurlijk is het zo dat huiswerk bijdraagt aan een snellere vordering van de leerling, dus voor ouders en leerlingen die meer huiswerk willen is dat mogelijk. We vragen de DSSoCal-gezinnen ruim aandacht te geven aan het Nederlands in het gezinsleven, en bieden daarbij zo nodig ook advies en ondersteuning.