Ontstaan van de school 

De basis voor de DSSoCal is gelegd door enkele medewerkers van het Consulaat-Generaal der Nederlanden in LA, onder leiding van de toenmalige Consul J. Wever. De DSSoCal-in oprichting (toen Dutch School LA genoemd) sloot zich aan bij de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland), en met hulp en leiding van de stichting NOB creëerden het bestuur en de leerkrachten binnen 6 maanden een Nederlandse school!

Deze eerste school opende in 2000, in Glendale, met zo'n 30 leerlingen. Het succes werkte aanstekelijk, en inspireerde ouders en bestuur tot meer. De locatie in Orange County ging van start in maart van 2002. Het initiatief voor de Dutch School San Diego werd genomen door het Consulaat-Generaal in Los Angeles samen met lokale ouders. De school heeft zich om praktische en organisatorische redenen aangesloten bij de corporatie DSLA. De lessen daar begonnen in september 2002. 

De naam DSLA werd gekozen als afkorting van Dutch School Los Angeles door het eerste bestuur van de school. Gedurende het schooljaar 2012-2013 is de naam veranderd in Dutch School Southern California omdat dat een betere beschrijving is van de regio die door de school wordt bediend.