DSSoCal Structuur

Dutch School Southern California (DSSoCal) heeft 3 locaties verspreid over Zuid-Californië: North Hollywood, Orange County en San Diego. 


Dutch School Southern California is een non-profit organisatie met een schoolbestuur.

All locaties hebben een gelijke structuur: Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en het curriculum voor alle locaties is de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur.


Onze missie: waar we voor staan

De missie van de DSSoCal is het geven van kwalitatief hoogwaardig Nederlands* taal- en cultuuronderwijs aan Nederlandstalige kinderen in Zuid-Californië.

 

De DSSoCal is één organisatie die ernaar streeft een uniform onderwijsprogramma  aan te bieden in al haar schoollocaties. De DSSoCal biedt het onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan in een positieve en stimulerende omgeving.

 

De DSSoCal wil bijdragen aan het bevestigen en versterken van de Nederlandse, tweetalige en bi-culturele identiteit van de leerlingen, door aandacht voor de Nederlandse taal en cultuur, en door het creëren van een Nederlandse gemeenschap in een vreemdtalige omgeving. We doen dit vanuit de filosofie dat alle culturen gelijkwaardig zijn en dat kennis van verschillende culturen en het eigen culturele erfgoed een verrijking betekent van de persoonlijkheid. De DSSoCal wil op deze manier bijdragen aan de ontwikkeling van respect voor anderen en voor zichzelf.


Schoolbestuur 2019-2020

Guus Minke (Voorzitter, Orange County)

Rene Peerboom (Penningmeester, North Hollywood)

Karina Schaake (Secretaris, North Hollywood)

Willem Jan Evers (Algemeen bestuurslid, North Hollywood)

Simone Hanraads (Bestuurslid verzekeringen en contracten, North Hollywood)

Theo van Erp (Algemeen bestuurslid, Orange County)

Joost Stokkel (Algemeen bestuurslid, San Diego)


Laura Ligthart, Schooldirecteur, adviseur van het bestuur 
Lerarenteam 2019-2020