Onze vrienden uit Nederland

 • Opa en oma Goedemans - leerlingen Ella en Marc Goedemans 
 • Nico en Riet Ligthart - leerling Aurelie Ligthart
 • De heer Stobbelaar en mevrouw Bakker uit Amsterdam - leerling Max Reine
 • De heer en mevrouw List uit Woerden - leerling Jayden van der List 
 • De heer en mevrouw Koster uit Bussum - leerling Max Reine
 • Stef te Winkel uit Amsterdam - leerlingen Tristan en Selma Timpers
 • Mevrouw Ghijben-Wilod Versprille uit Luxemburg - leerling Maaike Bradford
 • David en Grace Bradford - leerling Maaike Bradford
 • Opa en oma van Engelen - Esmee van Engelen
 • Bert Wolting - leerling Zoe Palotta
 • Trudy Stokkel - leerling Skye Blue Lengwenus
 • De heer en mevrouw de Wilde uit Kampen - leerling Mila de Wilde
 • Mevrouw Rinkel-Dekker - leerlingen Ryan en Sara Rinkel
 • De heer Ferguson - leerlingen Felix en Ella Dennis
 • De heer en mevrouw Reine uit Eindhoven - leerling Max Reine
 • Oma Beekman uit Amersfoort - leerlingen Lucas en Alex Beekman
 • Familie Bruinzeel - leerling Zoe Bruinzeel
 • Leo en Anneke Andringa - leerlingen Liela en Po Andringa
 • De heer en mevrouw Boom uit Boxtel - leerling Beckett Boom


Een financiële bijdrage van familie of vrienden is van harte welkom.

Het is voor kinderen in den vreemde belangrijk dat ze hun moedertaal en eigen cultuur bijhouden. Daarom gaan velen iedere week met veel plezier naar de Dutch School of Southern California.

Onze school kan helaas niet bestaan zonder de financiële steun van ouders, opa's en oma's, ooms en tantes, peters en meters, buren en vrienden. In het kader van de actie “Vrienden van Dutch School of Southern California” vragen wij u onze school te steunen met een bedrag van 25, 50, 75 of 100 euro of meer. Alles is welkom en alle beetjes helpen!

Vooral nu de jaarlijkse subsidie van 50.000 euro van het Nederlands Ministerie van Onderwijs is weggevallen, is uw financiële bijdrage nog belangrijker.

De extra gelden willen we graag gebruiken voor het aanschaffen van nieuw lesmateriaal en nieuwe boeken voor de bibliotheek, maar ook voor de salarissen van onze leerkrachten, de huur, de verzekeringen etc.  

U kunt uw donatie overmaken op onze Nederlandse bankrekening: Deutsche Bank Nederland N.V., Rekeningnummer: 0577067109, IBAN: NL03 DEUT 0577 0671 09, t.n.v. Stichting Dutch School Los Angeles.                                                                                                       Gaarne in de memo zetten dat het om een "donatie" gaat en het woord "anoniem" gebruiken indien u niet wenst dat we uw naam op deze webpagina vermelden.   

Of gebruik PayPal voor uw donatie
U kunt ook uw credit card gebruiken indien U geen PayPal account heeft of wilt aanmaken.
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=UDA2HGDAP6FUQ&lc=NL

Word een vriend van Dutch School of Southern California en maak uw donatie vandaag nog over; de kinderen rekenen op uw steun!

Voor meer informatie kunt u per email contact opnemen via lligthart@dutchschoolsocal.org.