De klassen

Peutergroep voor 3-jarigen (2-jarigen alleen op de North Hollywood school bij genoeg animo)

De peutergroep is speciaal voor kinderen vanaf 3 jaar. In deze groep leren de peuters met elkaar spelen en delen. Elke les wordt een kringgesprek gehouden. Met gebruik van de lesmethode "Doe meer met Bas" worden de peuters uitgenodigd om te praten waardoor ze in de Nederlandse taal moeten formuleren. Hierdoor wordt hun woordenschat uitgebreid. Daarnaast lezen de leerkrachten verhaaltjes voor en zingen zij liedjes met de peuters. Ook is er voldoende ruimte om te plakken, kleuren of schilderen. De peutergroep is een goede aanloop naar de kleutergroep.

Kleutergroep (groep 1-2) 

Kleuters doen meer dan alleen gezellig spelen!  Belangstelling voor verhalen, woorden en letters is van groot belang voor het latere leesproces. Om deze ontwikkeling zo veel mogelijk te stimuleren spelen we met rijmen en verzen, zingen we liedjes, vertellen we verhalen, bekijken we prentenboeken en laten we de kinderen vertellen tijdens kringgesprekken. Hierdoor ervaart het kind dat je op verschillende manieren dingen aan anderen duidelijk kunt maken.

Bij de kleuters wordt met de methode "Kleuterplein" gewerkt. De technieken knippen, plakken, vouwen, verven etc. komen tijdens creatief werken aan de orde. Dit is belangrijk voor de grove en fijne motoriek, de oog-hand coördinatie, kleurenkennis, vlakverdeling etc. Het spelen is veelal een groepsgebeuren, waarbij sociale vorming, samen spelen en delen voorop staan. De zang-, tik- en kringspelletjes zijn daarbij een leuke afwisseling.

Groep 3 (groep 3a en 3b) 

De lesstof van groep 3 is verdeeld over twee jaren, groep 3A en 3B. Er wordt gestart met het leren lezen waarbij gebruik gemaakt wordt van de methode Veilig Leren Lezen (Kim versie), waarin woordenschat een belangrijk onderdeel vormt. Groep 3B is het vervolg van groep 3A.

Door het lesprogramma van groep 3 uit te spreiden over twee jaar kunnen de leerlingen de basis van het lezen op een rustig tempo eigen maken en zal het leren van de Nederlandse taal net de voorsprong hebben op de Engelse taal waardoor er geen verwarring tussen de twee talen zal plaatsvinden. Kinderen die net uit NL aangekomen zijn, kunnen een jaar doen over deze groep in plaats van 2 jaar.

Groep 4 t/m 8

Er wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, spelling, lezen, begrijpend lezen, en allerlei andere onderdelen die met taal te maken hebben.

In deze groepen maken we gebruik van de (nieuwe) taalmethode Taalactief IV. Voor begrijpend lezen wordt gebruikt gemaakt van Nieuwsbegrip.

Voortgezet Onderwijs (op school of online)

Bij het Voortgezet Onderwijs werken de leerlingen methode Nieuw Nederlands 6e editie. Er bestaat de mogelijkheid (vanaf 15 jaar) om de examens van het CNaVT af te leggen (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Dit certificaat (educatief startbekwaam B2) wordt door vele hogescholen en universiteiten in Nederland en België erkend om een Nederlandstalige studie te doen. Er bestaat bij verschillende schooldistricten de mogelijkheid om met het CNaVT the "Seal of Biliteracy" te halen (niveau B1 nodig). Ook kennen verschillende "colleges" in Amerika "credits" toe met het CNaVT (niveau B1). Voor meer informatie klik hier.


  • Nederlands als Tweede Taal (richting 3 onderwijs, op school of online)

Kinderen (t/m 18 jaar)

In deze groep ligt de nadruk vooral op het verstaan, begrijpen en spreken van de Nederlandse taal. Het gaat om leerlingen die de NL taal nog niet machtig zijn en thuis geen Nederlands spreken. We maken gebruik van verschillende taal methodes welke uitgekozen wordt op basis van het niveau van de leerling. Er bestaat de mogelijkheid (vanaf 15 jaar) om de examens van het CNaVT af te leggen (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Voor meer informatie klik hier.

Volwassenen 

We hebben ook lessen voor volwassenen die Nederlands willen leren. We maken gebruik van verschillende taal methodes welke uitgekozen wordt op basis van het niveau van de leerling. Er kan op verschillende niveaus les gegeven worden (niveau A t/m B2). Er bestaat de mogelijkheid om de examens van het CNaVT af te leggen (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Voor meer informatie klik hier.

Nederlandse en Belgische cultuur

Naast Nederlandse taal wordt ook de Nederlandse en Belgische cultuur veelvuldig belicht. Daar we ook veel Vlaamse leerlingen hebben, wordt ook de Belgisch cultuur belicht. Cultuurdagen zijn een verlengde van de lessen en vinden vaak in het weekend plaats.

Voorzieningen op de leslocaties

De scholen beschikken over ruime bibliotheken.