Onderwijsaanbod
  • Moedertaal klassen - op school en online (door covid-19 zijn al onze lessen op het moment online)

Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. De leerlingen volgen het Amerikaans onderwijs. Om deze reden zijn onze lessen op zaterdagochtend. Kennis van de Nederlandse taal is verplicht voor het volgen van deze lessen.                                                  

De leeftijden van de leerlingen lopen op vanaf 2 jaar tot en met 16+ jaar. De leerlingen zijn over de volgende lesgroepen verdeeld:

- Peutergroep 2-jarigen (alleen op de North Hollywood school) en 3-jarigen
- Kleutergroep/ groep 1-2 
- Groep 3a en 3b 
- G
roep 4 t/m 8
- Voortgezet
 onderwijs

Bij de plaatsing in de groepen worden in principe de regels aangehouden van het Nederlands onderwijs. De kinderen werken binnen hun groep zoveel mogelijk samen met kinderen van hetzelfde niveau. Er wordt meer naar niveau geselecteerd dan naar leeftijd.

Binnen de groepen streven wij ernaar om het aantal kinderen per lesgroep niet groter te laten worden dan 8 (behalve bij de peuters waar de groepjes kleiner zijn). Wanneer de groep groter wordt, wordt deze of gesplitst of er komt een assistent in de klas. Leerlingen krijgen aandacht op het niveau van hun individuele problematiek.


  • Klassen voor Nederlands als tweede taal - Op school en Online (door covid-19 zijn al onze lessen op het moment online)

We bieden lessen aan voor kinderen en volwassenen (prive- of groepslessen) die nog weinig tot geen kennis van de Nederlandse taal hebben en die Nederlands willen leren. Er is geen kennis van de Nederlandse taal nodig voor deze lessen.

 
- Nederlands als Tweede Taal 
- Volwassenen 
                                                                                        


Lesmethodes

Alle groepen gebruiken professionele, moderne methoden voor Nederlandstalig onderwijs.

Ook de Nederlandse en Vlaamse cultuur komt aan bod in thematisch cultuur-onderwijs en rondom activiteiten zoals de viering van speciale evenementen en feestdagen.

Kwaliteitszorg

We hanteren verschillende methoden om ervoor te zorgen dat de kwaliteit op het gebied van de leerlingenzorg in de dagelijkse praktijk verankerd blijft en open blijft staan voor verbetering. Van belang zijn:
- Leerlingbesprekingen;
- B
espreking van toetsen/rapporten;
- Teamvergaderingen waarin tevens punten ter verbetering worden opgesteld;
- Lerarendag;