Onderwijsaanbod

Aanbod groepen

Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Alle leerlingen volgen Amerikaans onderwijs. Om deze reden zijn onze lessen op zaterdagochtend.

De leeftijden van de leerlingen lopen op vanaf 2 jaar tot en met 18 jaar (plus daarbij volwassenen). De leerlingen zijn over de volgende lesgroepen verdeeld:

- Peutergroep 2-jarigen (alleen op de North Hollywood school) en 3-jarigen
- Kleutergroep/ groep 1-2 (2 jaar)
- Groep 3a en 3b (2 jaar)
- G
roep 4 t/m 8
- Voortgezet
 onderwijs 
- Nederlands als Tweede Taal 
- Volwassenen 

Groepsindeling

Bij de plaatsing in de groepen worden in principe de regels aangehouden van het Nederlands onderwijs. De kinderen werken binnen hun groep zoveel mogelijk samen met kinderen van hetzelfde niveau. Er wordt meer naar niveau geselecteerd dan naar leeftijd.

Binnen de groepen streven wij ernaar om het aantal kinderen per lesgroep niet groter te laten worden dan 10 (behalve bij de peuters). Wanneer de groep groter wordt, wordt deze of gesplitst of er komt een assistent in de klas. Leerlingen krijgen aandacht op het niveau van hun individuele problematiek.

Lesmethodes


Alle groepen gebruiken professionele, moderne methoden voor Nederlandstalig onderwijs.

Ook de Nederlandse en Vlaamse cultuur komt aan bod in thematisch cultuur-onderwijs en rondom activiteiten zoals de viering van speciale evenementen en feestdagen.

Kwaliteitszorg

We hanteren verschillende methoden om ervoor te zorgen dat de kwaliteit op het gebied van de leerlingenzorg in de dagelijkse praktijk verankerd blijft en open blijft staan voor verbetering. Van belang zijn:
- Leerlingbesprekingen;
- B
espreking van toetsen/rapporten;
- Teamvergaderingen waarin tevens punten ter verbetering worden opgesteld;
- Lerarendag;

Onze leerlingen 

De leerlingen zijn voor een groot deel uit gemengd Amerikaans-Nederlandse gezinnen die hier permanent gevestigd zijn en interesse hebben om een studie in Nederland of België te gaan volgen. Daarnaast nemen ook kinderen deel die afkomstig zijn uit gezinnen die tijdelijk zijn uitgezonden naar de VS.