Aannamebeleid voor NTC onderwijs

  • Als u uw kind wilt aanmelden, dan is de eerste stap het opnemen van contact met de school. U kunt hiervoor het contact request form invullen op deze website.

  • Plaatsing in een groep is afhankelijk van het Nederlandse taalniveau van uw kind(eren).

  • Zodra wij contact met u hebben gehad en uw kind is aangenomen, kunt u uw kind registreren op de registratie pagina.

  • Met de ouders van nieuwe leerlingen vindt een intakegesprek met de leerkracht plaats. Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen van de ouders en de school op elkaar afgestemd. De nieuwe leerling zal (als dat nodig is) getoetst worden.

  • In welke groep past mijn kind? Gestreefd wordt kinderen op hetzelfde niveau samen te roosteren. Dit bevordert werkplezier, plezier in leerproces, motivatie en onderlinge band. In de lagere groepen is dit van groter belang dan in de hogere groepen. Hiervoor wordt begrip en medewerking van ouders en kinderen gevraagd. Het streven is tevens de leeftijdsspreiding in een groep zo klein mogelijk te houden. Vanwege de verschillende niveaus van zowel kennis van het Nederlands als het niveau van ontwikkeling, werken de kinderen met materiaal dat aangepast is aan het eigen kunnen.

We hebben op onze 3 scholen peutergroepen vanaf 3 jaar oud. Dit jaar hebben we voor het eerst een peutergroep voor 2-jarigen op de North Hollywood school.

Voor vragen gaarne contact opnemen met onze school directeur Laura Ligthart via emaillligthart@dutchschoolsocal.org.