Aannamebeleid voor NTC onderwijs (kinderen die NL leren als moedertaal)

  • Als u uw kind wilt aanmelden, dan is de eerste stap het opnemen van contact met de school. U kunt hiervoor het contact request form invullen op deze website.

  • Aanname is afhankelijk van het Nederlandse taalniveau van uw kind(eren) en we willen er zeker van zijn dat onze leerlingen aan de minimale vereisten van de school voldoen.

  • Zodra wij contact met u hebben gehad en uw kind is aangenomen, kunt u uw kind registreren op de registratie pagina.

  • Met de ouders van nieuwe leerlingen vindt een intakegesprek met de leerkracht plaats. Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen van de ouders en de school op elkaar afgestemd. De nieuwe leerling zal (als dat nodig is) getoetst worden door de leerkracht of een assistent. 

  • Soms wordt een kind onder voorwaarde aangenomenAls uw kind onder voorwaarde aangenomen wordt (omdat bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is of uw kind voldoende Nederlands spreekt) is er iedere maand contact tussen de ouder en de leerkracht en wordt na twee maanden bekeken of de school uw kind voldoende kan bieden. De motivatie van de leerling en ouder(s) speelt hierbij een belangrijke rol.

  • In welke groep past mijn kind? Gestreefd wordt kinderen op hetzelfde niveau samen te roosteren. Dit bevordert werkplezier, plezier in leerproces, motivatie en onderlinge band. In de lagere groepen is dit van groter belang dan in de hogere groepen. Hiervoor wordt begrip en medewerking van ouders en kinderen gevraagd. Het streven is tevens de leeftijdsspreiding in een groep zo klein mogelijk te houden. Vanwege de verschillende niveaus van zowel kennis van het Nederlands als het niveau van ontwikkeling, werken de kinderen met materiaal dat aangepast is aan het eigen kunnen.

We hebben op onze 3 scholen peutergroepen vanaf 3 jaar oud. Dit jaar hebben we voor het eerst een peutergroep voor 2-jarigen op de North Hollywood school. 

Voor oudere leerlingen, maximaal 14 jaar oud, wordt een plaats gevonden in de juiste klas na een intakegesprek met de ouders en observatie en evaluatie van de leerling.

Voor vragen gaarne contact opnemen met onze school directeur Laura Ligthart via emaillligthart@dutchschoolsocal.org.