Waarom de NL school

  • Gekwalificeerde professionele Nederlandse en Belgische docenten met jarenlange ervaring.
  • Veel soorten onderwijs: naast ons reguliere on site (zat ochtend) Nederlandse taal- en cultuur programma voor kinderen die Nederlands leren als moedertaal (moedertaal) van 2 tot 18 jaar oud bieden we ook online lessen aan voor volwassenen en kinderen die Nederlands leren als tweede taal 
  • Ondersteund door de Nederlandse overheid en onder toezicht van de NL Onderwijsinspectie
  • Nieuwste lesmethoden met audiovisueel materiaal
  • Mogelijkheid om je voor te bereiden op het CNaVT-examen
  • Maak deel uit van onze school en doe mee op zaterdagochtend voor Nederlandse gezelligheid en koffie, culturele evenementen, potlucks en meer.

Goede aansluiting

Kiezen voor Nederlands onderwijs in het buitenland zorgt in de eerste plaats voor een goede aansluiting op het Nederlandse/Vlaamse schoolsysteem bij een eventuele terugkeer.
Het Nederlands onderwijs helpt uw kinderen ook om hun culturele indentiteit te behouden. Zo blijven ze verbonden met hun ‘wortels’. Verder kunnen ze door het Nederlands bij te houden goed blijven communiceren met achterblijvende.


Makkelijker nieuwe taal aanleren

Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen die hun moedertaal goed blijven beheersen, minder moeite hebben om een nieuwe taal aan te leren. Ook het aantal talen dat zij goed kunnen aanleren wordt hierdoor vergroot.


Studeren of werken in Nederland

Jongeren die de Nederlandse taal redelijk tot goed spreken en op de hoogte zijn van de cultuur, kunnen er op latere leeftijd gemakkelijker voor kiezen om in Nederland of Belgie te gaan studeren of te werken. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren bij terugkeer naar Nederland (of Belgie) een cultuurshock kunnen ervaren. Ze krijgen moeilijk grip op bijvoorbeeld uitdrukkingen en gezegden, het onderwijssysteem, muziek en kleding. Het Nederlands onderwijs voorkomt deze cultuurshock niet volledig, maar maakt hem wil minder ingrijpend.


Veilig plekje

Voor veel kinderen is de stap naar een nieuw land en een nieuwe taal groot. Kinderen die naar de Nederlandse school gaan, soms maar een paar uur per week, ervaren dit als thuiskomen op een veilig plekje. Daar kunnen zij alle indrukken en emoties in de eigen taal verwerken met leeftijdsgenoten. Juist na een ingrijpende verhuizing naar het buitenland kan dat heel prettig zijn.


Altijd kans op terugkeer

Er is altijd kans dat u, gepland of ongepland, terugkeert naar Nederland of Belgie. Wanneer dit gebeurt tijdens de schoolcarriere van uw kinderen, is het een groot voordeel als zij in het buitenland Nederlands onderwijs hebben gevolgd. Ze kennen en begrijpen dan, zeker als het om de woordenschat gaat, veel meer van de taal dan wanneer ze die alleen thuis spreken. Hierdoor kunnen ze zonder, of met een zo klein mogelijke achterstand, instromen op een school in Nederland of Belgie.


Meerwaarde NL onderwijs

Nederlands onderwijs vraagt van zowel het kind als de ouders tijd en inspanning. Het is voor een goede beheersing van de taal echter belangrijk dat kinderen veel en gevarieerd taalaanbod krijgen. Thuis Nederlands spreken is uiteraard onmisbaar voor de taalontwikkeling van het kind. Toch is dit niet voldoende. Ieder mens gebruikt een beperkt aantal woorden en zinnen, dus ook u als ouder of verzorger. Daarom is het belangrijk dit aanbod van de Nederlandse taal via het onderwijs te verbreden. Bovendien krijgen kinderen op school expliciete uitleg over de Nederlandse taal. Denk bijvoorbeeld aan spellingsregels of grammatica, maar ook denkstrategieen voor het lezen. Tot slot wordt er op school ook aandacht besteed aan cultuur. Zo leren kinderen Nederland en Belgie bekijken vanuit een breder perspectief dan dat van het eigen gezin.


Wilt u uw kind aanmelden voor onze school? Neem dan contact op met lligthart@dutchschoolsocal.org.


Other advantages:

- Qualified professional Dutch and Belgian native teachers with many years of experience

- Many types of eduction: besides our regular on site (Sat mornings) Dutch educational program for children who learn Dutch as a native language (mother tongue) for ages 2 to 18 years old we also offer online classes for adults, children who learn Dutch as a second language

- Supported by the Dutch government and supervised by the Dutch Education Inspection

- Latest tuition methods with audiovisual materials

- Option to prepare for the CNaVT exam

- Be part of our school and join us on Saturday mornings for Dutch gezelligheid and coffee, cultural events, potlucks, and more.