Registratie NTC onderwijs - Voortgezet Onderwijs

De school biedt dit schooljaar ook Voortgezet Onderwijs. We beginnen met het eerste leerjaar. Mocht er animo zijn voor andere leerjaren dan zullen we deze aanvragen in overweging nemen.

Lessen
De lessen vinden Online plaats met een bevoegde leerkracht. De lessen duren 1 uur en 15 minuten. Daarnaast werken de leerlingen thuis verder aan hun taken.

Lesmethode
De leerlingen werken met de lesmethode Nieuw Nederlands 6e editie. Hierbij hebben de leerlingen zowel een lesboek als een online programma waarmee ze werken.
Op het moment bieden we alleen leerjaar 1 niveau Havo aan. Bij genoeg animo kunnen ook andere groepen opgestart worden. 
 

Mogelijkheid CNaVT
Er bestaat de mogelijkheid (vanaf 15 jaar) om de examens van het CNaVT af te leggen (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal). Het CNaVT heeft verschillende profielexamens zodat de leerling het profiel volgt dat het beste bij hem of haar past. De Nederlandse school of SoCal wordt dit jaar een erkende examinerende instelling. Examens vinden elk jaar in mei plaats.

Voordelen CNaVT
Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor:
- The Seal of Biliteracy (B1)
- Credits for college (B1)
- Acceptance at Dutch institutions for higher education (B2)

Voor meer informatie over de CNaVT klik hier.

Mocht u interesse hebben en u willen aanmelden, neem dan graag contact op met Laura Lighart via lligthart@dutchschoolsocal.org.